Het bestuur

Naam: Jan van Vliet
Functie: Voorzitter
E-mail: jan@badmintonherwijnen.nl
   
Naam: Vera Geluk
Functie: Penningmeester
E-mail: vera@badmintonherwijnen.nl
   
Naam: Peter Meerman
Functie: Secretaris a.i. / algemeen bestuurslid
E-mail: peter@badmintonherwijnen.nl
   
Naam: Erica Thomson
Functie: Ledenadminstratie / algemeen bestuurslid
E-mail: erica@badmintonherwijnen.nl
   
Naam: Eva van Dijk
Functie: Jeugd / algemeen bestuurslid
E-mail: eva@badmintonherwijnen.nl
   
Naam: Corné Baggerman
Functie: Senioren / algemeen bestuurslid
E-mail: corne@badmintonherwijnen.nl

Nieuwtjes BCH